Baby Team
nasz adres
Jarosław, Słowackiego 5/3
zadzwoń do nas
+ (48) 576-133-878
wyślij wiadomość
info@baby-team.pl
godziny otwarcia
Pn - Pt: 8:00 - 19:00

Integracja Sensoryczna
Jest to rejestrowanie, organizacja, selekcja i przetwarzanie informacji odbieranych przez układy zmysłów z własnego ciała i środowiska zewnętrznego oraz reagowania na nie w sposób, dający możliwość wpływania na otoczenie, modyfikowania go i adoptowania do własnych potrzeb.
Dla prawidłowego rozwoju, uczenia się i funkcjonowania mózg potrzebuje wielu informacji docierających przez układy, ponieważ centralny układ nerwowy w spsób ciągły rejestruje, selekcjonuje i przetwarza informacje docierające przez zmysły. Należy pamiętać iż aż 80 % aktywności mózgu to przetwarzanie informacji sensorycznej.
Integracja Sensoryczna zaliczana jest do metod neurorozwojowych, oddziaływujących na rozwijający się układ nerwowy.
Istotą stosowanych ćwiczeń jest dostarczanie odpowiedniej ilości bodźców z różnych układów zmysłów szczególnie zmysłu dotyku, czucia głębokiego i przedsionkowego. W sposób, który ma poprawić ich scalanie i spowodować odpowiednią reakcję.
Jest terapią ruchową - odpowiedni bodziec zmysłowy powoduje odpowiedź motoryczną. Nie uczymy dziecka konkretnych zadań , których nie potrafi wykonać, lecz poprawiamy integrację sensoryczną, co wzmacnia procesy przebiegające w cun.


Charakterystyczny wzorzec zachowania dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej:

  Nadaktywność - nadmierna aktywność motorycza, dziecko jest w ciągłym ruchu, szybko się irytuje, trudno mu usiedzieć w miejscu,
  Zbyt niski poziom aktywności - dziecko wydaje się być leniwe, powolne, szybko się męczy, wykazuje małe zainteresowanie otoczeniem, nie wykazuje inicjatywy,
  Impulsywność - trudno mu kontrolować własne emocje, często przerywa grę, odzywa się nie pytany, trudno mu dokończyć wykonywaną czynność,
  Rozpraszalność uwagi - koncentruje się na krótko, nawet kiedy wykonuje ulubione czynności, słaba organizacja działania, zapominanie, - Nieprawidłowe napięcie mięśni i koordynacja ruchowa - występuje niezgrabność ruchowa, częste upadki i urazy,
  Trudności w planowaniu motorycznym - zaburzenia celowego działania, trudności z organizacją zabawy i samoobsługą,
  Brak lub opóźniona lateralizacja,
  Słaba koordynacja wzrokowo - ruchowa,
  Wysoki poziom frustracji - dziecko moż się wydawać uparte, krnąbrne,
  Problemy natury emocjonalnej , społecznej